Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

SD90


  • Ưu đãi
  • Giá cước:

   -TB trả trước 90.000đ/30 ngày

   -TB trả sau 90.000đ/tháng

   Ưu đãi: 45GB (1,5GB/ngày)

   Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước hoặc khi hết tháng với thuê bao trả sau

   Đăng ký: Soạn SD90 347137357 gửi 9123 Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191. 

  • Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.

 0 nhận xét: