Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

SD120  • Ưu đãi
  • Giá cước:

   - TB trả trước: 120.000đ/30 ngày

   - TB trả sau: 120.000đ/tháng

   Ưu đãi: 2GB/ngày

   Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước hoặc khi hết tháng với thuê bao trả sau

   Đăng ký: Soạn SD120 347137357 gửi 9123.Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191. Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.

 


0 nhận xét: