Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

SD150
     • Giá cước: 150.000đ/30 ngày/tháng

      Ưu đãi: 90GB (3GB/ngày)

      Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước hoặc khi hết tháng với thuê bao trả sau


      Đăng ký: Soạn SD150 347137357 gửi 9123 .Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191. Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191

 0 nhận xét: