Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

SD70


  • Ưu đãi
  • Giá cước: 70.000đ/30 ngày

   Ưu đãi: 30GB (1GB/ngày)

   -Gói cước gia hạn sau 30 ngày

   Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191. 

   Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.

  • Đăng ký: Soạn SD70 347137357 gửi 9123.

 0 nhận xét: