Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

FB7


  • Ưu đãi
  • Giá cước: 10.000đ/7 ngày 

   Ưu đãi: 

   -Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger.

   - Gói cước gia hạn sau 7 ngày.

   Đăng ký: Soạn FB7 347137357 gửi 9123 hoặc 

   Hủy gia hạn: Soạn HUY FB7 gửi 191

   Hủy gói: Soạn HUYDATA FB7 gửi 191

 0 nhận xét: