Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

MP30X


   • Ưu đãi

   Giá cước: 30.000đ/30 ngày

   Ưu đãi: 

   - Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng, tối đa 500 phút. Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày kể từ ngày đăng ký thành công. 

   - Cuộc gọi sau 10 phút hoặc hết 500 phút tính cước theo gói cước chính (theo giá cước thông thường) 

   Lưu ý: Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

   Đăng ký: Bấm Đăng ký hoặc soạn MP30X 347137357 gửi 9123

   Hủy gia hạn: Soạn HUYFT gửi 109.

 
0 nhận xét: