Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

MP90S


   • Ưu đãi

   Giá cước: 90.000đ/30 ngày

   Ưu đãi: 

   - Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, tối đa 500 phút  và 40 phút gọi ngoại mạng. Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày kể từ ngày đăng ký thành công. 

   - Cuộc gọi sau 10 phút hoặc hết 600 phút tính cước theo gói cước chính (theo giá cước thông thường) 

   Lưu ý: Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

   Đăng ký: Bấm Đăng ký hoặc soạn MP90S 347137357 gửi 9123

   Hủy gia hạn: Soạn HUYFT gửi 109.

 
0 nhận xét: